Vstupenka BRP #10

25,00 

Vstupenka na Biznis raňajky v Poprade na štvrtok 23. februára 2023 o 8:00 v Coworking Poprad. Biznis Raňajky Poprad sú jedinečný spôsob, ako stretnúť nových podnikateľov a aktívnych ľudí z Popradu a okolia. Hlavným hosťom februárových raňajok bude Matúš Jarečný, ktorý sa venuje firemnému vzdelávaniu a soft skills. Matúš Jarečný sa predstaví s témou Krok k úspešnému podnikaniu: Ako využiť rastové myslenie na dosahovanie cieľov.

 

Storno podmienky: Predaj vstupenky na Biznis raňajky Poprad sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, podľa ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote a z toho dôvodu kupujúci nemôže v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže kupujúci požiadať Prevádzkovateľa o výmenu zakúpenej vstupenky. Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť jeho žiadosti o výmenu vstupenky a každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.

Nie je na sklade

Kategória:

Popis

Biznis raňajky Poprad sú projektom lokálnych, iniciatívnych a kreatívnych partnerov, ktorých cieľom bolo vytvoriť zázemie pre vzájomný networking podtatranských podnikateľov. Keďže podobné fórum nám v Poprade doposiaľ chýbalo, rozhodli sme sa vytvoriť vlastný projekt. Subjekty stojace za Biznis Raňajkami Poprad sú Coworking Poprad, TatraLab, Luminary, Realvea a Dizajn & IT.