Skip to main content

14. september 2023. Matúš Draganovský – okrem toho, že je skúsený spíker, školiteľ a majiteľ SUVKO Coaching, je aj fanúšik vzdelávania. Na úvod 15. biznis raňajok nás šokol údajom, že len 3,8 % Slovákov sa celoživotne vzdeláva. Teda dobrovoľne a vedome rozvíjajú svoje zručnosti.

Kariéra a pohľad na ňu sa v dnešnom svete mení a súvisí to aj s procesom učenia sa. Rok 2025 – mílnik podľa Svetového ekonomického fóra. Na základe štúdie uvádza, že v tomto roku bude musieť polovica zamestnancov zmeniť alebo doplniť svoje zručnosti. Tento rok nás preverí. Preto nás zaujalo, že okrem IQ, EQ, sa teraz pridáva tretie: AQ – adaptability quocient:

Kvocient adaptability (AQ) je schopnosť určiť, čo je dôležité, zabudnúť na zastarané znalosti, prekonávať výzvy a prispôsobovať sa zmenám v reálnom čase.

  1. Inovácie, výskum a vývoj – vytvárať prototipy, ochota robiť chyby, experiment má právo zlyhať. Ťažkopádne mítingy by sa mali zmeniť na kreatívne workshopy.
  2. Rozvoj a vzdelávanie ako súčasť DNA – korporáty majú na to svoje badžety –> Ako sme na tom my? Naplánujme si vlastný rozvojový plán.
  3. Diverzifikácia portfólia a trendy – Skúsme porozmýšlať ako viem svoje portfólio diverzifikovať? Nemusíme byť multitalentovaní. Ale opýtajme sa -> Komu ešte dokážem pomôcť? Čo nadväzuje na tú moju službu? Ovládam jazyky? Čo tak iné trhy? Pozrime sa na svoj produkt z perspektívy niekoho iného.

    „Otázka nie je, či nás AI nahradí. Otázka je, či nás nahradia ľudia, ktorí s AI vedia pracovať.“ Matúš Draganovský
  1. Značka a rôznorodosť – Čo by regionálne noviny napísali o našej firme? Ako znie headline našej firmy? Headline je niečo, čo nás charakterizuje. Čo nás odlišuje od ostatných?
  2. MODEL: prevádzkový a kompetenčný – Majte systém. Aha. Mali by sme si úlohy zapisovať cez nejaký digitálny nástroj. Aha. Mali by sme mať nejaký systém kontroly, keďže prichádzajú reklamácie….

Skúsme v tom kompetenčnom modeli porozmýšľať -> Aké hodnoty by mala mať naša firma? Akú kultúru? Aké schopnosti mám ja?
My malí a strední podnikatelia –> My sme tá firma. Naše hodnoty sú hodnoty firmy.

“Môžeme sa inšpirovať od korporátov. Korporát to odmakal za nás. Už tam bol!” Matúš Draganovský

  • Analyzujte úspešné korporácie v obore
  • Prispôsobujte osvedčené postupy vašim potrebám
  • Implementujte a monitorujte zmeny

Peter Drucker, ekonóm: „Jediná zručnosť, ktorá bude dôležitá v 21. storočí je schopnosť učiť sa nové zručnosti. Všetko ostatné sa stane časom zastarané.“

AKRONYM po tejto prednáške odchádzame múdrejší o niekoľko akronymov. Viete čo to vlastne je?
Akronym (gr. akrón = okraj, koniec; onyma = meno) je slovo, prípadne názov zložený zo začiatočných písmen alebo slabík viacerých slov.
Napr. IAO Inak ako ostatní

Leave a Reply