Skip to main content

Matúš Jarečný je kouč a prišiel nám porozprávať o našom myslení a ako s ním pracovať. V roku 2018 získal špeciálne ocenenie Young Talent v ankete Learning & Development Awards. Je to ocenenie určené lektorom do 30 rokov. Pochváliť sa môže 9 ročnou praxou a patrí mu spoločnosť SUVko Coaching. Táto spoločnosť pomáha firmám posúvať sa vpred. Spolupracujú s menami ako Ikea, T-Systems, Nexteria a ďalšími.

Veľa myšlienok

Počet myšlienok, ktoré má človek za jeden deň je v priemere 40 000. V podnikaní, ale aj všeobecne v živote, sa oplatí mať tieto myšlienky pod kontrolou. Pre rôznych ľudí sú nepríjemné iné situácie. Niekto sa cíti nekomfortne pri prezentovaní svojej firmy, niekto pri spoznávaní nových ľudí a iní pri novej obchodnej príležitosti. A myšlienky pri týchto situáciách nás vedia zastaviť. Áno, negatívne myšlienky vedia zásadne meniť naše správanie. A tu sa dostávame k ďalšiemu problému. Matúš sa častokrát vo svojej praxi stretáva s tým, že mu ľudia hovoria: „Ja nie som na toto veľmi,“ alebo „ja som taký.“ Oni vlastne zoberú nejakú svoju zručnosť, ktorú nemajú rozvinutú a spoja ju so svojou identitou. Lenže identita je niečo iné. Je to predsa to, aký sme človek, aké máme hodnoty, a čo je pre nás v živote dôležité.

Nad identitou však máme presvedčenia. Tie nás nabádajú k istému typu správania. Akonáhle zmeníme svoje presvedčenia, ľahšie sa mení aj naše správanie. Inými slovami, presvedčenia menia to, čo každý deň robíme. Ak mám presvedčenie, že pri verejnom prezentovaní sa strápnim, tak sa im začnem vyhýbať. A už sme limitovaní. A ako to zmeniť, nám Matúš povedal v druhej časti svojej prednášky.

Myslenie, ktoré nám pomáha a ktoré nás obmedzuje

Hovorí sa mu tiež fixné a rastové myslenie. Dobrou správou je, že každý z nás má obidva druhy tohto myslenia. Len každému sa spúšťa v iných situáciách.
Ľudia, ktorí majú veľa fixného myslenia, sa vyhýbajú výzvam, ľahko sa vzdávajú, úsilie považujú za neplodné. Taktiež majú problém prijímať negatívnu spätnú väzbu. Často sa porovnávajú a ostatným závidia úspech.

Rastové myslenie charakterizuje záujem o zlepšenie. Človek s týmto myslením rád prijíma výzvy, úsilie vníma ako cestu k majstrovstvu a kritika je preňho spôsobom, ako sa učí. Tiež vidí v úspechu ostatných inšpiráciu.

Krok po kroku k zmene

Prvým krokom, ako mať čo najviac rastového myslenia, ktoré nás posúva, je uvedomiť si svoje fixné myslenie. Je potrebné získať odpoveď na otázku, ako často sa objavuje. Ďalším krokom je uvedomiť si v akých situáciách sa objavuje. Napríklad, keď ideme do neznámeho prostredia, čaká nás niečo náročné, alebo ak niečo nevieme. Nemusia to byť však, len nepríjemné situácie, keď sa tieto myšlienky objavujú. Môže to byť aj obyčajná pohodlnosť: „Ja to už robím 30 rokov, ja sa nemusím už nič učiť.“ Tretím krokom je pomenovať toto svoje fixné myslenie. Dať mu nejaké meno, ako napríklad Bojazlivý Matúš, Trapko, Gargamel. A keď sa objaví a vieme, že to nie sme skutoční my, môžeme ho poslať preč. Tým, že sme mu dali meno, pomôže nám to oddeliť ho od nás.

Na koniec prednášky sa účastníci s Matúšom pokúšali tieto svoje fixné myšlienky otáčať. Vytvárať z fixných myšlienok tie rastové. Nemusia byť zákonite pozitívne, ale musia byť rastové. Ako pri mnohých iných veciach aj pri tomto platí, že tréning robí majstra. Po určitom čase sa tento proces zautomatizuje a pomôže nám posunúť sa vpred.