Skip to main content

Na 13. Biznis raňajkách v Coworkingu Poprad, ktoré sa konali 25. mája, sme mali tú česť privítať pána Súkeníka a počuť priamo od neho inšpiratívne pohľady na podnikanie. Štefan Súkeník nám otvoril dvere do sveta Kinekusu, ktorý sa zrodil z jeho detského sna. Tento sen, ktorý si v 14 rokoch vykreslil vo svojej mysli, postupne menil na realitu. Dnes je Kinekus prosperujúcou spoločnosťou s pôsobnosťou na celom Slovensku a v ČR. Pán Súkeník zdôraznil význam snov v podnikaní. Ako hovorí: “V podnikaní je nevyhnutné snívať. Sny nemusia mať hranice. Keď sa neobmedzujete, máte šancu dosiahnuť oveľa viac.” Tento prístup jasne odráža jeho ambiciózne plány pre budúcnosť Kinekusu.

Vedeli ste, že príbeh úspešného slovenského podnikania sa skrýva už v názve spoločnosti Kinekus? Tento zaujímavý názov je vlastne priezvisko zakladateľa spoločnosti, pána Štefana Súkeníka, čítané odzadu.

Hlavnou filozofiou Štefana Súkeníka v podnikaní je dôvera a rešpekt. Už od mladosti si uvedomil, že “peniaze sú myšlienka podporená dôverou”, a týmto princípom sa riadi dodnes. Jeho podnikanie je založené na princípe služby, kde cieľom je nielen spokojnosť zákazníkov, ale aj tvorba hodnoty pre komunitu okolo seba.

Pán Súkeník nám počas Biznis raňajok ponúkol niekoľko výrokov, ktoré sa stali základom jeho úspešnej kariéry a filozofie v podnikaní.

“Ako môže malý podnikateľ konkurovať tým veľkým? Tým, že nadchne ľudí okolo seba, zavedie takú firemnú kultúru, ktorá ho od tej konkurencie odlíši a to sa ťažko kopíruje.” Týmto nám pán Súkeník naznačuje, že unikátnosť a schopnosť nadchnúť ľudí sú kľúčom k úspechu, nie len vo veľkých, ale aj v malých podnikoch.

Jeho obdiv k postojom legendárneho podnikateľa Tomáša Baťu je zjavný: „Nehľadajte spôsob ako zbohatnúť, hľadajte spôsob ako slúžiť ľuďom, či už výrobkami alebo službami. Keď budete slúžiť podľa svojich najlepších schopností, nebudete môcť uniknúť peniazom.“

Preto chápeme, že dôležitým princípom, ktorý sa stal súčasťou firemnej kultúry Kinekusu, je výrok: „Od čoho závisí tvoj príjem? Tvoj príjem je určovaný tým, koľkým ľuďom poslúžiš a tým, ako dobre im poslúžiš.“ To je silný odkaz pre všetkých, ktorí sa chcú pustiť do podnikania.

Štefan Súkeník tiež hovorí o význame talentov a ich rozvoja: „Pán Boh dal do každého talenty, len tu ide o to, aby sme ich nepotlačili, aby sme ich nezabili, ale, aby sme ich vytiahli a rozvíjali. Deti predškolského veku nie sú deformované systémom a to, s čím sa najradšej hrajú, to väčšinou sú tie ich talenty, lebo to robia prirodzene, nikto ich nenúti.“

A nakoniec, Súkeník sa s nami podelil o spomienku na začiatky jeho podnikateľskej cesty: „Prvé auto, s ktorým som podnikal, bola Škoda 100. Naložil som do nej 600 kíl tovaru.“ Teda úspech neprichádza cez noc, ale je výsledkom tvrdej práce a odhodlania.

Na záver by sme chceli vyjadriť našu hlbokú vďaku pánu Súkeníkovi za jeho čas a ochotu zdieľať svoje skúsenosti. Jeho slová budú rezonovať v našich myšlienkach a pomôžu nám formovať našu vlastnú podnikateľskú cestu. Na záver sa pochválime tým, čo zaujalo aj pána Súkeníka – náš Coworking sídli v budove, kde ešte donedávna bola predajňa Baťa 🙂