Skip to main content

Oslávili sme prvé výročie našich Biznis raňajok v Coworkingu Poprad. 27. apríla sme privítali ako rečníka marketingového poradcu, nášho kolegu a coworkera Jána Eliáša. Téma bolo “TOP10 marketingových chýb, ktoré najčastejšie robia malí a strední podnikatelia.” Maroš Akuratný Jana privítal a z vlastných skúsenosti potvrdil, že “je chyba, keď si marketing robia podnikatelia sami. Hoci – sám s tým bojujem.” Jano je nielen jeho kolega z Biznis raňajok, ale aj vzor správneho maketéra, lebo pri práci s ním “cítiť vzdelanie, know-how a zanietenie”. Jano pôsobí v digitálno-marketingovej agentúre Luminary.

Jano začal trefne: “Čo vás napadne ako prvé pri slove marketing?”

Nebudeme tu podrobne opisovať celú prednášku. Nietoré chyby by sme ako-tak dokázali sformulovať. Napríklad “Nepoznanie trhu, nepoznanie cieľovej skupiny, ignorovanie analytiky”. Ale vedeli ste, že marketing vlastne nie je to isté ako reklama? Jano nám presvedčivo vysvetlil, že marketing je komplexná disciplína, ktorej základnými piliermi sú “4Ps”: Product (Produkt), Price (Cena), Place (Miesto) a Promotion (Propagácia). Tieto štyri elementy sú ako nohy stola – všetky musia byť pevne postavené, aby stôl mohol stáť. Reklama je len časťou “Promotion”. Firma musí mať zvládnuté všetky oblasti. Darmo dúfa, že reklama im zdvihne predaj.

Ďalšou chybou sú “Nesprávne očakávania”. Jano použil opäť 4 anglické slová: “SEE-THINK-DO-CARE”. Ako príklad použil náš Coworking. Ak vás zaujíma, ako to prepojil, neváhajte nás navštíviť a spýtať sa osobne. A, samozrejme, aj na ostatné myšlienky a chyby na tému marketing.

Toto výročie sme oslávili tým, že sme sa učili a rástli spolu. Dúfame, že vás uvidíme čoskoro v Coworkingu Poprad!