Skip to main content

Pri pojmoch ako konzultant, mentor a kouč nejeden z nás zaváha. Je medzi nimi rozdiel? Ak áno, aký vlastne? A služby ktorého z nich by pomohli najviac mne?  Tieto otázky nám v novembri prišiel zodpovedať Peter Melek. Od roku 2011 pôsobí ako manažér a lektor a od roku 2017 sa venuje osobnému konzultingu  a koučovaniu svojich klientov. Peter mal tiež vždy blízko k športu, čoho výsledkom je jeho kniha Športová ekonómia.

Ako prvú profesiu nám Peter predstavil konzultanta. Je to človek, ktorý má v niečom silné know-how a dokáže ho do vašej firmy vložiť. Náš hosť sa ako konzultant venuje aj tvorbe stratégií s firmami. Potom nám Peter položil tieto 3 otázky: „Čo robím? Ako to robím? Prečo to robím?” Pri tvorbe stratégií sa toto poradie často obracia.

Mentor je podľa Petra človek, ktorý má na jednej strane know-how, ale v danej problematike už aj niečo dosiahol. Ponúka svoju expertízu. Vo vzťahu ku klientovi vystupuje jemne „nad“ klientom. Kľúčovou vlastnosťou mentora je aj jeho ochota sprostredkovať svoje znalosti a schopnosti. Ďalším aspektom je aj ľudská rovina. Od konzultanta je tento vzťah osobnejší. Peter uviedol ako najlepší príklad mentoringu projekt Buddy. Tento projekt funguje od roku 2014 a je určení pre deti z detských domovov. Deti v detských domovoch majú naplnené všetky základné potreby, ale nie vždy majú plnohodnotne naplnené aj trávenie voľného času. Projekt Buddy hľadá dospelých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní dlhodobo tráviť čas s jedným dieťaťom mimo priestorov detského domova. Cieľom tohto projektu je, aby dieťa z detského domova vstúpilo do života s človekom, s ktorým sa cíti bezpečne, rozvíja svoje zručnosti a hľadá svoje miesto v spoločnosti. Takto z nich vyrastajú odolnejší a sebavedomejší ľudia so správnymi hodnotami. Tento projekt je z prostredia mimo biznisu, ale ukazuje mentorstvo v živote.

Koučing verí v klienta. Kouč nemusí byť expert v konkrétnej oblasti, ktorej sa jeho klient venuje, ale zakladá si na ešte užšom vzťahu ako mentoring. Vzťah s koučom je postavený na rovnocennom vzťahu. Pri tejto forme vedenia sa verí, že klient je dostatočne celistvý, má vlastné zdroje a nápady, aby sa mohol rozvíjať. Hlavnou pracovnou metódou koučingu je kladenie otázok s cieľom podporiť potenciál klienta. Preto sa o koučingu hovorí ako o sprevádzaní. Základy tejto techniky siahajú do šesťdesiatych rokov. Tému vždy prináša klient a cieľom koučingu je vyriešiť tento jeho problém.