Skip to main content

Posledné Biznis raňajky v roku 2022 sme venovali téme komunikácie a etikety. Mali sme česť privítať pani Veroniku Fitzekovú, ktorá je zároveň výnimočnou odborníčkou, plnou energie a radosti zo života.

Jej bohatý životopis je rovnako pestrý. Pani Veronika je vyštudovaná žurnalistka, prvou tlačovou tajomníčkou v Prešovskom samosprávnom kraji a zakladateľkou dvoch súkromných rádií. Momentálne je hovorkyňou Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, ale hlavnú pracovnú náplň, misiu, venuje organizovaniu školení a tréningov, zameraných na komunikáciu, prezentačné schopnosti a etiketu.

„Ako komunikovať, ako dobre komunikovať, som sa učila za pochodu. Ako sa smiať, ako mať stále dobrú náladu, ako mlčať, keď je to potrebné, ako reagovať v krízových situáciách,“ povedala. Často sa stretáva s tým, že ľudia majú predsudky voči takým tréningom, myslia si, že komunikačný tréning je potrebný len pre tých, ktorí vystupujú pred verejnosťou.

Pani Veronika nám vysvetlila, že „komunikácia nie je len verejná. Komunikácia je každé zdvihnutie telefónu, každé stretnutie vo výťahu, prezentácia pred kolegami v práci…. “. Upozornila nás na chybu, ktorú robíme na konci prezentácie, keď hovoríme „Ďakujem za pozornosť!“. Tým, vraj, zabíjame všetko, čo sme počas celého vystúpenia povedali.

Alebo „keď sa stretnete so susedom pri výťahu, rozmýšľate, o čom sa s ním budete rozprávať? Mnohí ľudia majú takýto problém. Majú problém zvihnúť telefón a niekomu zatelefonovať. Nevedia naformulovať svoju myšlienku. Covid a posledné dva roky nám v tom nepomohli. Iba to všetko zhoršili.”

Usmev na tvari nám pani Veronika vyčarila, pri odpovedi na otázku: „Viete, kto dokonale ovládal small-talk? Od koho by sme sa mali učiť?”

“Naše babky. Predstavte si nejakú babku, ktorá v kydľoch príde do vlaku alebo do čakárne u lekára, posadí sa, rozloží sukne a už to ide – Odkiaľ ste, kam cestujete, ako sa majú vaši rodičia, čomu sa venujete? – Vy ste nemáte šancu tajekto žene ujsť.“

Pokiaľ ide o etiketu, pani Veronika nám pripomenula, že etiketa je s nami každú sekundu. Existuje telefonická etiketa, cestovná etiketa, online etiketa a samozrejme etiketa pri stretnutiach a návštevách. „Skúste sa pri etikete riadiť jedným pravidlom: buďte empatickí, pozorní voči ostatným a snažte sa, aby sa cítili v našej spoločnosti príjemne. Ak sa vám toto podarí, tak sa v 95% budete určite správať vhodne a podľa etikety.”

Aj vizitky majú svoje miesto v etikete a v komunikácii. „Vizitka pomáha prelomiť ľady. Je vhodné hneď zareagovať na vizitku. Vizitka vytvára priestor na small-talk.”

Na záver nám pani Veronika dala ešte jednu radu: „Keď sa predstavujete, prosím vás, hovorte vždy aj krstné meno.“

Prečo je to tak dôležité? Príďte k nám do Coworkingu Poprad a radi vám to vysvetlíme!