Skip to main content

Po septembrovej kultúre v Biznis raňajkách Poprad, prišiel na rad „tvrdý“ biznis. Jozef Mikluš je konzultant Slovak Business Agency (SBA), ktorá radí malým a stredným podnikom. Za svoje pôsobenia v SBA radil už vyše 50 podnikom. Taktiež má za sebou ,riaditeľské skúsenosti v banke a v kúpeľoch. Jozef so svojim energickým štýlom rozprával o tom, ako správne uchopiť, keď sa firme darí vynikajúco, aj keď sa firme prestáva dariť.

Biznis raňajky motivujú, inšpirujú a spájajú. A práve poslednému spomenutému slúži úvodná aktivita. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín podľa farby na ich lístku. V menších skupinkách sa predstavili, porozprávali, čo je ich biznis a kam by sa chceli posunúť. Hoci mnohí účastníci sa poznajú už z predošlých podujatí, takáto užšia skupinka umožňuje ľahšie uvedenie nováčika.

BRP6 - rozhovory v skupinkách

Prvá téma, ktorej sa venoval náš rečník bola Balanced scorecard a stratégia pri podnikaní. Balanced scorecard je metóda na meranie výkonnosti podniku. Pri stratégii poukázal na to, že v malom podnikaní si ju robí majiteľ sám. K tomu nám môžu dopomôcť aj voľne dostupné programy.

Diverzifikujem, diverzifikuješ, diverzifikujeme

Začiatok podnikania je spojený s uvedením produktu, alebo služby na trh. Po čase je potrebné daný produkt inovovať. A najlepšia je expanzia. Jozef uviedol niekoľko príkladov dobrej praxe z Poľska, keďže je členom inovačného centra v Novom Sonči.

Ďalšiu kapitolu začal Jozef takto: „Keď ti je dobre, netráp sa, prejde to.“ Aj takto by sa dalo vyjadriť to, že keď ste na vrchole, príde pokles. Trvalo udržateľný nie je vrchol, ale hodnota na úrovni 40 ̶ 50 % z najvyšších hodnôt. V momente keď len začína pokles, musíte prísť s niečím novým alebo diverzifikovať daný produkt. V tomto momente je podstatná rýchlosť, ktorá na druhej strane nesmie ovplyvniť kvalitu rozhodnutí.

Riziká sa kumulujú. Jedna z najpodstatnejších vecí v podnikaní je predpovedať rizika. A vždy je ich viacej. Od problémov v personálnej oblasti, cez ceny energií, až po napadnutie vášho webu. Nepredchádzanie rizikám vedie ku kríze. A vtedy príde na rad krízový manažment. Jozef Mikluš robil taktiež krízového manažéra, a okomentoval to so slovami: „Tam treba človeka na 24 hodín a stále ste na hrane toho, čo je dovolené.“

Poslednú časť prezentáciu prednášajúci venoval vymenovaním a opisom kľúčových vlastnosti a kompetencií krízového manažéra. Platí, že takýto človek musí byť o krok vpredu, lepšie o dva, ako ostatní. Samozrejmosťou sú: analyzovania a riešenie problémov, organizovanie a plánovanie práce, kultivovaný prejav, motivovanie ľudí, finančná a informačná gramotnosť na vysokej úrovni. V tomto prípade môže stres pôsobiť pozitívne, ale je limitovaný dĺžkou, počas ktorej ho vie človek zvládať. Na záver Jozef Mikluš účastníkom ponúkol možnosť spolupráce. SBA po vstupnom procese ponúka 30 hodín bezplatných konzultácií, ktoré je možné predĺžiť na 80 hodín.